La capacitat en el Dret civil

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Elaborar una guia per a l'elaboració del Treball de Fi de Grau (TFG) en la modalitat d'"Dictamen", aportant major seguretat a l'activitat de l'alumne i oferint pautes uniformes al professor de cara a orientar la tasca de direcció.

- Implementar el model proposat en la guia i, en base a la seva posada en pràctica, reconsiderar el contingut de la Guia de cara a fer una proposta definitiva.

- Anàlisi transversal de la capacitat en el Dret civil, defugint de l'estudi compartimentat de la institució.

- Implicar i conscienciar a l'alumne amb relació a iniciatives legislatives que incideixen en l'àmbit material d'aquesta proposta.

Codi del projecte: 
2015PID-UB/025
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Ginebra Molins, Maria Esperança
Participants: 
Lídia Arnau Raventós
Facultat: