Millora de competències transversals mitjançant el treball col•laboratiu amb wikis

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Com s’ha exposat anteriorment l’objectiu principal de la proposta és el desenvolupament d’eines que permetin una millora de les competències transversals com el treball en equip, la comunicació oral i escrita i l’ús solvent dels recursos d’informació.

Per una banda, partir d'una pauta d'actuació, la planificacio d'activitats i la utilització d'un wiki es pretén potenciar el treball col·laboratiu de l’alumnat i fer un seguiment d'aquest treball i de la gestió que fa de la informació. Aquesta eina hauria de sol·lucionar el problema de la dificultat que els alumnes han expressat per torbar el temps per a reunir-se i treballar col·lectivament. A més, aquesta eina permet fer un seguiment de l'evolució del treball molt més exhaustiu que el que s'ha fet fins al moment, només a partir de dues sessions de treball presencial amb les tutores al llarg de curs.

Per una altra banda es pretén desenvolupar una rúbrica d’avaluació que pretén ser una guia per a l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge i una eina d’avaluació de les competències transversals. Així mateix, la comparació de les notes d’avaluació i els treballs lliurats en cursos anteriors amb els resultats de la rúbrica d’avaluació i el  lliurament de treballs en el curs actual, ens permetrà obtenir evidències per a determinar el resultat de l’actuació d’innovació.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/057
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Guinau Selles, Marta
Participants: 
Elisabet Playà, Laura Rosell, Meritxell Aulinas, Lluís Rivero
Grup d'innovació docent: