GI-GRIMS

Grup d’Innovació de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries
Presentació: 

El Grup d’Innovació Docent de Geoquímica i Roques Ígnies, Metamòrfiques i Sedimentàries (G-GRIMS) és un grup multidisciplinari format principalment per professors i professores de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona. Tanmateix, alguns dels membres del grup són professors i professores de la Facultat de Biologia (UB) i de l’ Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (UPC).

Aquest grup té l’objectiu de millorar i desenvolupar noves estratègies i nous recursos didàctics i metodològics aplicables a les matèries que imparteixen els membres del grup, en l’entorn que estableix l’Espai Europeu d’Educació Superior. Aquestes eines didàctiques han de conduir a una millora:

a) de l'aprenentatge de les matèries

b) dels sistemes d’avaluació de les competències d’aquests aprenentatges

c) del rendiment de l’alumnat que permeti la integració dels coneixements en situacions problemes funcionals, realistes, rellevants i de proximitat.

d)de la divulgació i transferència de les ciències de la Terra en el treballs de recerca de l’ensenyament secundari amb l’aplicació del mètode científic

Els membre del grup pertanyen a l’àrea de Geoquímica i Petrologia del Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica. El professorat forma part dels equips docents d’assignatures troncals i optatives dels graus de Geologia, Enginyeria Geològica, Ciències Ambientals i Química, així com d’assignatures dels Màsters de Geologia i de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Aquesta docència implica un treball coordinat per tal de dur a terme tant accions d’innovació docent dins de cada ensenyament com actuacions docents transversals entre els diferents graus.

Paraules clau: geoquímica, petrologia, millora dels aprenentatges, sistemes d’avaluació

Codi UB: 
GINDOC-UB/137
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Playà Pous, Elisabet
Membres del grup: 
Meritxell Aulinas Juncà
Domingo Gimeno Torrente
Gemma Alías López
Pura Alfonso Abella
Maite Garcia Vallès
Juan Diego Martín Martín
Anna Travé Herrero
Núria Roca Pascual
Anna Maria Febrero Ribas
Xavier Delclòs Martínez
Sergio Valenzuela Garcia
Diana Puigserver Cuerda
Vinyet Baqués Almirall
Irene Cantarero Abad
Laura Bayès Garcia
Maria Teresa Calvet Pallas

Projecte/s del Grup