Nova estratègia de treball col·laboratiu

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Considerant tot l'exposat en els apartats precedents, i com a resultat de l'aplicació d'una metodologia basada en els plantejaments exposats en el curs de formació referit, el PID que se sol·licita pretén assolir els objectius següents: Millorar la taxa de rendiment respecte de cursos anteriors. Millorar les dinàmiques de treball en equip. Conèixer el grau de satisfacció de l'alumnat respecte de la metodologia utilitzada. Definir possibles millores en el plantejament metodològic, en cas que es decideixi continuar aplicant la metodologia en propers cursos. 

Codi del projecte: 
2014PID-UB/026
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Solé Català, Marina
Grup d'innovació docent: 
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Ciències Polítiques i de l'Administració
Assignatures implicades: 
Economia Política