Prova pilot per al desenvolupament i la implementació de la metodologia POGIL a l'aprenentatge de la Fisiologia

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Disseny d’una activitat POGIL corresponent a un tema del Sistema Digestiu. Adaptació de l’activitat a tres assignatures de Fisiologia de tres ensenyaments: Fisiologia Humana (primer curs dels ensenyaments de NHD i CTA), Fisiologia i Fisiopatologia II (segon curs de l’ensenyament de Farmàcia) i Ampliació de Fisiologia Humana (segon curs de l’ensenyament de NHD). Disseny de qüestionaris pre- i post-activitat per valorar l’impacte de l’experiència. Implementació d’aquesta activitat en un grup d’alumnes de cadascuna de les tres assignatures esmentades. Valoració de l’activitat.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/040
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Amat Miralles, Concepcio
Participants: 
Joana M. Planas Rosselló, Miquel Moretó Pedragosa, Anna Pérez Bosque, M. Emília Juan Olivé
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Nutrició Humana i Dietètica, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Farmàcia
Assignatures implicades: 
Fisiologia Humana, Ampliació de Fisiologia Humana, Fisiologia i Fisiopatologia II