Simulació i discussió de casos reals per incentivar i millorar l’aprenentage de les intoxicacions

La finalitat d’aquest projecte és que mitjançant aquests casos pràctics, amb simulació i discussió de casos clínics, vegin l’aplicabilitat que tindrà a la seva feina els coneixements teòrics que se’ls hi han donat i que seran valorats a l’examen de coneixements.

Es pretén millorar els objectius del pla docent sobre les habilitats clíniques dels estudiants a l’orientació diagnòstica d’urgència d’un intoxicat, l’avaluació ràpida del nivell de gravetat d’un intoxicat i la idea general de les normes principals en el tractament d’urgència d’un intoxicat.

També es valoraran els resultats des d’una perspectiva de gènere. Es compararan els resultats de les enquestes de simulació entre els diferents generes i també es compararan els resultats de l’examen de coneixements.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Generals: Millorar l’aprenentatge i l’estudi de les intoxicacions.

Específics: millorar els primers 3 objectius d’aprenentatge del pla docent. 

Principal:

Millorar les habilitats clíniques dels estudiants a l’orientació diagnòstica d’urgència d’un intoxicat.

Secundaris:

Millorar l’avaluació ràpida del nivell de gravetat d’un intoxicat i conseqüències que es deriven de la intoxicació.

Millorar la idea general de les normes principals en el tractament d’urgència d’un intoxicat.

Valorar la diferencia de milloria entre diferents gèneres

Codi del projecte: 
2023PMD-UB/030
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Luisa Corral Ansa
Participants: 
Manel Gené Badia
Jordi Medallo Muñiz
Xosé Pérez Fernádez
Geli Gallego Herruzo
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
MEDICINA
Assignatures implicades: 
363873 Medicina Legal i Laboral. Toxicologia
Estratègies docents per la millora/innovació: