Us del portafoli per millorar l'aprenentatge teóric-pràctic en Cirugía Bucal

1. Títol: Us del portafoli per  millorar l'aprenentatge teóric-pràctic a Cirugía Bucal

2. Presentació
     a. Data d'inici i finalització de l'actuació: 18/10/2018 a 31/1/2019
     b. Descripció breu de l'actuació: Es farà una prova pilot en un grup de pràctiques integrat per 25 alumnes de 3er curs d'Odontología a l'assignatura de Cirurgía Bucal.

Al llarg del 1er quadrimestre els alumnes fan ejercicis de destresa manual i tècniques quirúrgiques en un fantomes dissenyat específicament per cumplir amb els objectius teòric-pràctics de l'assignatura (fer extraccions dentals convencionals, extraccions dentals complexes amb odontosecció, extraccions quirúrgiques de caixals del seny o ullals inclosos, fenestracions, cirurgía periapical, biopsies y ferulització de dents per inmovilitzar en cas de traumatismes), previament, a l'inici del curs s' ensenya a suturar, identificar el material quirúrgic i els forceps.

Tot aquest volum de informació sovint la obliden i a les últimes pràctiques no recorden bé el que van apendre a l'inici o es confonen. Es proposa com projecte d'innovació docent que el.laborin un portafoli amb les bases teóriques escrites en format fitxa o apunts documentat amb les fotografies i els videos que han grabat amb smartfone construint una eina molt útil per fer repàs de la feina feta de manera endreçada, que poden revisar i consultar a fí de recordar les diferents tècniques practicades al llarg del curs durant la pràctica de repàs que ès fa uns dies abans de l'exàmen pràctic.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1- El.laborar una eina de consulta per us del l'alumne. La imatge  (fotos o videos amb veu o sense) de la feina feta farà més fàcil que recordin el que han practicat

2- Recordar les tècniques quirúrgiques fetes en el fantomes de pràctiques, cóm es fan així com els errors comesos amb la finalitat de no repetir-los

3- Fer una fitxa amb el text dels aspectes més importants de cada tècnica quirúrgica. Podrien vincular aquest text amb pàgines web o articles científics o llibres consultats o dibuixos

4- Reforçar l'aprenentatje i la fixació de les diferents tècniques de sutura

5- Recordar el nom i ús de l'intrumental quirúrgic a Cirurgía Bucal i cóm s'empreen

Codi del projecte: 
2019PID-UB/020
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Sánchez Garcés, Maria Ángeles
Participants: 
Josep Arnabat Domínguez
Milva Quinteros Borgarelo
Erika Vgas
Antonio Jesús España Tost
Ensenyament/s: 
Grau d'Odontología
Assignatures implicades: 
Cirugía Bucal (3er cura del Grau d'Odontología)