Documents de referència sobre la gestió de Grups d'Innovació Docent (GID)

Model de gestió (reconeixement, acreditació, avaluació i consolidacíó) dels grups d’innovació docent de la UB. Veure model

- Procediment de consolidació de grups reconeguts Consolidació 2022

- Procediment RIMDA per la gestió de grups reconeguts. Veure model

- Criteris de reconeixement de l’activitat en Gr@d i en PDA. Reconeixement PID i GID 

- Estratègies Docents per la Millora i la Innovació (VRPD). Veure catàleg

Acceptació de Nou Grup d’Innovació DocentVeure document

- Manual de l'aplicació d'avaluació dels GID/GIDC. Descarregar manual