Documents de referència sobre la gestió de Projectes de Millora o Innovació Docent (PMD/PID)

- Procediment RIMDA per la gestió de projectes reconeguts. Veure model

- Model de camps del formulari de registre de noves propostes. Veure model

- Criteris de reconeixement de l’activitat en Gr@d i en PDA. Reconeixement PID i GID

Catàleg d'estratègies docents per la millora i la innovació (VRPD). Veure catàleg

Document de Criteris d’avaluació de propostes de millora i innovació docent. Criteris PMD  -  Criteris PID

Procediment de presentació d’al·legacions. Veure procediment

Acceptació de projecte RIMDA.  Versió en .pdf   Versió en .docx

- Informe de desenvolupament de projectes concedits. Pautes pel lliurament

- Informe de finalització de projectes concedits. Pautes pel lliurament

- Ampliació del termini de finalització d'un projecte concedit Veure detall