Documents de referència sobre la gestió de Projectes d'Innovació Docent (PID)

Procediment obert de gestió i reconeixement d’actuacions de millora i innovació docent. Veure procediment

Catàleg de línies d’innovació docent (VRD). Veure catàleg

Document de Criteris d’avaluació de propostes d’innovació docent. Veure criteris

Procediment de presentació d’al·legacions. Veure procediment

Acceptació de projecte d’innovació.  Versió en .pdf    Versió en .doc 

- Finalització de PID concedits, Pautes per l'informe final 

- Sol·licitud de prórroga d'un PID concedit Veure detall