MOUSIKÉ

Mousiké i gènere
Presentació: 

El grup que es vol constituir és un grup de professorat d'Història de l'art, concretament d'Història de la música que vol incorporar la perspectiva de gènere en les assignatures de formació bàsica de primer curs i les obligatòries de tercer curs del grau d'Història de l'art. Aquestes assignatures són : Història de la música: llenguatges i metodologies (4 grups) i Història de la música en l'època contemporània (3 grups). És important deixar de silenciar les compositores de la història de la música i d'incloure-les en els continguts de les diferents matèries, no només perquè creiem que s'ha d'acomplir la llei aprovada recentment i d'implantació en totes les universitats sinó també perquè creiem que es relaivitza la història de la música excloent dones que han tingut la seva rellevància no només en la música del segle XIX sinó també i, de manera especial, en la música del segles XX i XXI.

 

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes pels propers dos anys: 

- Incorporació de compositores, des de Grècia fins al segle XVIII, en l'assignatura d'Història de la música: llenguatges i metodologies.

- Incorporació de compositores, des del Romanticisme fins a l'actualitat, en l'assignatura d'Història de la música en l'època contemporània.

- Elaboració d'activitats en grup que reflexionin sobre el paper de la dona en la Història de la música, a partir de la concepció de la dona en cadascuna de les époques, des de Grècia fins a l'actualitat.

Codi UB: 
GINDO-UB/189
Grup Innovació Docent (GID)
Coordinació: 
Polo Pujadas, Magda
Membres del grup: 
Josep Lluís
Oriol Brugarolas
Joan Cuscó