Docència amb perspectiva de gènere

"La docència amb perspectiva de gènere millora la qualitat docent i la rellevància social dels coneixements, les tecnologies i les innovacions produïdes. La perspectiva de gènere permet aprofundir en la comprensió de les necessitats, comportaments i actituds del conjunt de la població, defugint així tant de les interpretacions parcials que parteixen de l'home com a subjecte universal, com dels essencialismes sobre els homes i sobre les dones. S'eviten, d'aquesta manera, errors en la conceptualització teòrica o en les anàlisis empíriques. Una docència amb perspectiva de gènere també estimula el pensament crític de l'alumnat, en proporcionar-li noves eines per identificar els estereotips, normes i rols socials de gènere. L'alumnat aprèn així a problematitzar els patrons de socialització dominants i desenvolupa." Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària. AQU 2019 

Grups d'innovació docent

Títol: MOUSIKÉ
Coordinació: Polo Pujadas, Magda
GINDO-UB/189
Títol: In-COMAV
Coordinació: García Asensio. M.ª Ángeles
GINDOC-UB/169
Títol: GIDHEPSUB
Coordinació: Lozano Pérez, Sergio
GINDOC-UB/050
Títol: GIDC_DLL
Coordinació: Suárez Vilagran, Mª del Mar
GINDOC-UB/063
Títol: GENDIMS
Coordinació: Villarroya Planas, Anna
GINDO-UB/191
Títol: e-Lindo
Coordinació: Yedra Cardona, LLuís
GINDOC-UB/018
Títol: CEFOCID-Copolis
Coordinació: Camps Calvet, Clara
GINDOC-UB/140

Projectes reconeguts

Coordinació: Maria Teresa Bartual Figueras
2022PID-UB/016
Coordinació: Montserrat Simó Solsona
2022PID-UB/015
Coordinació: Salvador Oriola Requena
2022PID-UB/014