Docència amb perspectiva de gènere

"La docència amb perspectiva de gènere millora la qualitat docent i la rellevància social dels coneixements, les tecnologies i les innovacions produïdes. La perspectiva de gènere permet aprofundir en la comprensió de les necessitats, comportaments i actituds del conjunt de la població, defugint així tant de les interpretacions parcials que parteixen de l'home com a subjecte universal, com dels essencialismes sobre els homes i sobre les dones. S'eviten, d'aquesta manera, errors en la conceptualització teòrica o en les anàlisis empíriques. Una docència amb perspectiva de gènere també estimula el pensament crític de l'alumnat, en proporcionar-li noves eines per identificar els estereotips, normes i rols socials de gènere. L'alumnat aprèn així a problematitzar els patrons de socialització dominants i desenvolupa." Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària. AQU 2019 

Grups d'innovació docent

Títol: SECPUBLI
Coordinació: Aguado i Cudolà, Vicenç
GINDO-UB/193
Títol: PSICOINVEST
Coordinació: Bono Cabré, Roser
GINDOC-UB/099
Títol: Polifonies
Coordinació: Laia Manonelles Moner
GINDO-UB/197
Títol: MOUSIKÉ
Coordinació: Polo Pujadas, Magda
GINDO-UB/189
Títol: LLETRAD
Coordinació: Fargas Peñarrocha, Mariela
GINDOC-UB/155
Títol: In-COMAV
Coordinació: García Asensio. M.ª Ángeles
GINDOC-UB/169
Títol: ID2
Coordinació: Juan Jose Bote Vericad
GINDO-UB/199
Títol: gireUBee
Coordinació: Bartual Figueras, Mª Teresa
GINDOC-UB/139
Títol: GIDPODO
Coordinació: Laura Perez Palma
GINDO-UB/201
Títol: GIDHEPSUB
Coordinació: Lozano Pérez, Sergio
GINDOC-UB/050
Títol: GIDC_GAP
Coordinació: Gracia Retortillo, Ricard
GINDOC-UB/054
Títol: GIDC_DLL
Coordinació: Suárez Vilagran, Mª del Mar
GINDOC-UB/063
Títol: GIDCOMEM
Coordinació: Burguera Serra, Joan G.
GINDO-UB/194
Títol: GID-InnovaSEIS
Coordinació: Mateos Inchaurrondo, Ainoa
GINDOC-UB/130
Títol: GENDIMS
Coordinació: Villarroya Planas, Anna
GINDO-UB/191
Títol: e-Lindo
Coordinació: Yedra Cardona, LLuís
GINDOC-UB/018
Títol: CEFOCID-Copolis
Coordinació: Camps Calvet, Clara
GINDOC-UB/140

Projectes reconeguts

Coordinació: Elvira Barriga Ubed
2022PID-UB/039
Actiu
Coordinació: MERITXELL SIMO TORRES
2023PMD-UB/006
Actiu
Coordinació: Adrien Faure Carvallo
2022PID-UB/036
Actiu
Coordinació: Jaume Batlle Rodriguez
2022PID-UB/035
Actiu
Coordinació: Mireia Besalu Mayol
2023PMD-UB/005
Actiu
Coordinació: Monica Martinez Mauri
2023PMD-UB/002
Actiu
Coordinació: Maria Teresa Bartual Figueras
2022PID-UB/016
Actiu
Coordinació: Montserrat Simó Solsona
2022PID-UB/015
Actiu
Coordinació: Isaac Calduch Pérez
2022PID-UB/030
Actiu
Coordinació: Elisabet Contreras Barcelo
2022PID-UB/029
Actiu
Coordinació: Salvador Oriola Requena
2022PID-UB/014
Actiu