NOUS PROJECTES CONCEDITS (PID / PMD) - RESOLUCIÓ NOVEMBRE DE 2022

Algunes conclusions sobre la doble convocatòria de reconeixement de projectes 2022 del Programa RIMDA / Vicerectorat de Política Docent

La convocatòria de reconeixement de projectes del Programa RIMDA, recentment resolta en la seva edició de novembre, consolida el model de convocatòria en la que s’han reconegut de forma independent Projectes de millora docent (PMD) i Projectes d’innovació docent (PID).

Recordem que es poden consultar les bases d’ambdues convocatòries en aquest web on també s’inclouen els criteris que la Comissió avaluadora CAIDUB fa servir per valorar les propostes presentades.

El total de propostes presentades en aquesta segona convocatòria conjunta ha igualat pràcticament el total de propostes presentades en les dues convocatòries de l’any anterior, tot i representar un descens respecte de la primera convocatòria d’aquest any:
 

 

Juny 2021

Novembre 2021

Juny 2022

Novembre 2022

Propostes presentades

22

19

59 (22+37)

32 (12+20)

De les 32 propostes, 12 ho han fet a la convocatòria de PMD i 20 a la convocatòria de PID.

El resultat final de les valoracions de la CAIDUB ha estat el que presentem en aquest quadre:

 

Convocatòria PMD

Convocatòria PID

Propostes presentades

12

20

Reconegudes com a Projecte

9 (75%)

13 (65%)

No reconegudes com a Projecte

3 (25%)

7 (35%)

La comparació del percentatge de propostes reconegudes com a projectes en la convocatòria de novembre de l’any 2021, es mostra en aquesta taula:

 

Novembre 2021

Convocatòria PMD

Convocatòria PID

Propostes presentades

19

12

20

Reconegudes com a Projecte

10 (52%)

9 (75%)

13 (65%)

No reconegudes com a Projecte

9 (47%)

3 (25%)

7 (35%)

Les propostes que no han estat reconegudes han rebut indicacions per part de la CAIDUB que raonen la seva decisió i que obren la porta a, un cop incorporats els ajustos o modificacions, presentar de nou la proposta en posteriors convocatòries. Aquest retorn genera que a la convocatòria oberta d’abril de 2023 algunes de les propostes optin de nou a ser reconegudes.

 

Altres dades

Total de PDI implicat en projectes reconeguts: 149 (63 en PMD / 86 en PID)

Facultats amb projectes concedits: 8 (respecte de les 9 amb projectes reconeguts a la convocatòria de juny 2022)

 

 PMD

 PDI implicat

 PID

 PDI implicat

Facultat de Biologia

 3

 21

 2

 16

Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

 2

 14

 

 

Facultat d'Educació

 2

 12

 5

 45

Facultat d'Economia i Empresa

 1

 9

 

 

Facultat de Dret

 

 

 1

 3

Facultat de Química

 

 

 2

 4

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

 

 

 2

 4

Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals

 

 

 1

 14

Facultat de Ciències de la Terra 1 7    

 

Total d’assignatures implicades en projectes reconeguts

 

 PMD

 PID

 TOTAL

Assignatures

 17

 53

 70

 

 

Projectes d'Innovació Docent (PID) concedits a les propostes de noves actuacions d'innovació docent avaluades per part de la Comissió d'Avaluació de la Innovació Docent de la UB (CAIDUB).
 

CODI PID TÍTOL DE LA PROPOSTA RESPONSABLE FINANÇAMENT

2022PID-UB/027

"Yo, el Estado": docencia a través del estudio de caso en dos asignaturas del Grado en Gestión y Administración Pública Rosa Ana Alija Fernandez Sense finançament

2022PID-UB/028

Apropant la professió a l’aula: estudi de cas per a la comparació de resultats entre laboratoris Susana Amézqueta Perez 800 euros

2022PID-UB/029

CONCURS DE CONTACONTES. Una proposta d’innovació docent per a la millora de les competències transversals de futurs mestres.

Elisabet Contreras Barcelo

1.500 euros

2022PID-UB/030

DIGITAL RESPECT. Hackejant la violència de gènere en les xarxes socials des de la Facultat d’Educació

Isaac Calduch Pérez

920 euros

2022PID-UB/031

Disseny d’eines d'aprenentatge de les matemàtiques amb el programari R basades en la simulació de models en Ciències Experimentals

Diego Garrido Martin

3.000 euros

2022PID-UB/032

Investigar en cultura en el Grado de Pedagogía y Educación Social

Raul Navarro Zarate

Sense finançament

2022PID-UB/033

Let’s Play Vascular Surgery! Gamificació aplicada a l’assignatura d’Angiologia i Cirurgia Vascular

Elena Iborra Ortega

Sense finançament

2022PID-UB/035

Pensament crític i llenguatge en entorns digitals

Jaume Batlle Rodriguez

900 euros

2022PID-UB/036

Ràdio FIMA: desenvolupament de les competències professionalitzadores de l’alumnat mitjançant la creació del canal de podcast de la facultat

Adrien Faure Carvallo 2.700 euros

2022PID-UB/037

Simulació com a metodologia docent per a l’aprenentatge de les tècniques d’auditoria

Àngels Sahuquillo Estrugo

890 euros
2022PID-UB/038

Stat-bot. Xatejant Estadística

Esteban Vegas Lozano

4.000 euros
2022PID-UB/039 VIVAS (Visual, Interseccional, Vivencial, Artística y Social): imágenes con perspectiva de género para una formación del profesorado creativa y empoderadora Elvira Barriga Ubed 2.600 euros

2022PID-UB/040

Aprenentatge basat en entorns virtuals: utilització de laboratoris virtuals com a eina d’aprenentatge

Ekaitz Errasti Murugarren

Sense finançament

NOTA: Les propostes presentades que no han estat considerades com a PID rebran un correu del RIMDA amb els aclariments i les indicacions pertinents.

 

Projectes de Millora Docent (PMD) concedits a les propostes de noves actuacions de millora docent avaluades per part de la Comissió d'Avaluació de la Innovació Docent de la UB (CAIDUB).
 

CODI PMD TÍTOL DE LA PROPOSTA RESPONSABLE FINANÇAMENT

2022PMD-UB/015

ABP a l'assignatura d'Enginyeria Genètica: Disseny d’una vacuna contra el SARS-Cov-2

Joana Fort Baixeras

Sense finançament

2022PMD-UB/016

Actualització i millora d'una simulació pràctica per a potenciar les competències en farmacoterapèutica d'alumnes de Farmàcia

Mercè Pallàs Lliberia

Sense finançament

2022PMD-UB/017

Aplicació d’estratègies d’aprenentatge cooperatiu en grups nombrosos per afavorir la participació activa dels estudiants de l’assignatura d’Anàlisi d’Aliments II Stefania Vichi Sense finançament

2022PMD-UB/018

Aplicant els conceptes químics teòrics per entendre els grans processos que es donen al planeta Terra, als graus de Ciències del Mar i de Geologia.

Cristina Domènech Orti

1.247 euros
2022PMD-UB/019 Escape-room de Bioquímica per auto-aprenentatge: hidrats de carboni, aminoàcids, lípids, enzims, transportadors i receptors Josep Joan Centelles Serra 300 euros
2022PMD-UB/020 L’arxiu ve a l’aula. Construint arxius històrics escolars pel treball competencial del futur professorat Isidora V. Saez Rosenkranz 1.490 euros

2022PMD-UB/021

Millora docent de l'assignatura Tècniques de Diagnòstic i Imatge

Josep Garcia Valero

Sense finançament

2022PMD-UB/022

La implementació en entorns reals de les competències associades a l'atenció a la diversitat: millora en les activitats formatives de les pràctiques i i pràctiques ii del grau de mestre d'educació primària.

Gabriela Gómez Zepeda

1.515 euros

2022PMD-UB/023

Contribució a l’ aprenentatge autònom amb la resolució de preguntes de qüestionaris de Matemàtiques per als graus d’ADE i Economia.

Mercè Boncompte Pons

Sense finançament

NOTA: Les propostes presentades que no han estat considerades com a PMD rebran un correu del RIMDA amb els aclariments i les indicacions pertinents.