Assessorament Lingüístic i Terminologia

El personal docent i investigador, el personal d’administració i serveis i l’alumnat de la Universitat de Barcelona poden acollir-se a l’oferta de serveis d’assessorament lingüístic i terminològic dels Serveis Lingüístics per garantir la qualitat lingüística en tots els àmbits universitaris.

D’acord amb el Pla de normalització lingüística de la Universitat de Barcelona (1989), aquest assessorament es concreta en els serveis següents: