Consultes lingüístiques i terminològiques

La resolució de consultes és un servei gratuït que s’ofereix al personal de la Universitat de Barcelona per aclarir dubtes lingüístics o terminològics.

Per adreçar-nos una consulta, podeu fer servir el gestor de consultes Sens Dubte.

  • En relació amb les consultes de llengua general, s’atenen, entre d’altres, des de qüestions de lèxic i de fraseologia fins a dubtes ortogràfics, morfològics i sintàctics, passant per aspectes més estilístics, de convencions i de redacció de documents. En aquest sentit, també podeu consultar el llibre d’estil de la Universitat de Barcelona.
  • En relació amb les consultes de terminologia pròpia dels ensenyaments que ofereix la UB, no solament es difonen els termes que es fixen en català, sinó que s’analitzen i posteriorment es proposen termes puntuals en llengua catalana que encara no s’han encunyat. En aquest sentit, també podeu consultar la base de dades terminològica UBTERM.