Africada Postalveolar Sonora

Africada Prepalatal Sonora

Vídeo

ja

viatge

gira

lligi

jutge

   

viatjar

   

llegir

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció seguida d'una constricció del pas de l'aire produïdes pel contacte i la proximitat entre la part anterior de la llengua i la part posterior de la cornisa alveolar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

Taules de sons