Aproximant Bilabial Sonora

Vídeo

libi

robust

acabar

saba

rabí

llibre

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb una constricció molt feble produïda per la proximitat entre el llavi superior i el llavi inferior, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

libi

robust

acabar

saba

rabí

llibre

Taules de sons