Aproximant Velar Sonora

Vídeo

pagar

paga

tuguri

furgó

amiguisme

lligui

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb una constricció molt feble produïda per la proximitat entre el postdors de la llengua i el vel del paladar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

pagar

paga

tuguri

furgó

amiguisme

lligui

Taules de sons