Bategant Alveolar Sonora

Vídeo

cara

farà

miri

viril

suro

boluja

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció efímera (batec) entre la part anterior de la llengua i la cornisa alveolar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

Taules de sons