Fricativa Labiodental Sonora

Vídeo

vasa

visa

vessa

vós

vull

canvi

malva

servei

vaivé

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb una constricció notable produïda per la proximitat entre el llavi inferior i les incisives superiors, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

vasa

visa

vessa

vós

vull

canvi

malva

servei

vaivé

Taules de sons