Lateral Alveolar Sonora

Vídeo

calar

inquilí

absolut

cala

mili

zulu

làser

líder

lúcid

casal

asil

gandul

Diagrama articulatori

http://www.youtube.com/watch?v=8oKtX_M49cs&feature=youtu.be
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.
Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció del pas de l'aire per la part central de la cavitat bucal produïda pel contacte entre la part anterior de la llengua i la cornisa alveolar (de manera que l'aire surt per un o pels dos costats de la boca), amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

calar

inquilí

absolut

cala

mili

zulu

làser

líder

lúcid

casal

asil

gandul

Taules de sons