Lateral Palatal Sonora

Vídeo

ll

vassall

llisa

perill

lluça

recull

callar

calla

xantillí

brilli

collut

mullo

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció del pas de l'aire per la part central de la cavitat bucal produïda pel contacte entre la part anterior de la llengua i la part posterior de la cornisa alveolar (de manera que l'aire surt per un o pels dos costats de la boca), amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals. La boca està bastant oberta.

Informació acústica

ll

vasall

llisa

perill

lluça

recull

callar

calla

xantillí

brilli

collut

mullo

Taules de sons