Nasal Alveolar Sonora

Vídeo

nata

fan

nítid

quin

nuca

algun

anar

sana

definir

biquini

pronúncia

inmunològic

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció total del pas de l'aire produïda pel contacte entre la part anterior de la llengua i la cornisa alveolar, amb el vel del paladar separat de la paret faríngia (de manera que l'aire surt pel nas) i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

nata

fan

nítid

quin

nuca

algun

anar

sana

definir

biquini

pronúncia

immunològic

Taules de sons