Nasal Bilabial Sonora

Vídeo

mata

flama

missa

mil

música

mul

demà

fam

exprimir

estim

   

fum

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció total del pas de l'aire produïda pel contacte entre llavi superior i llavi inferior, amb el vel del paladar separat de la paret faríngia (de manera que l'aire surt pel nas) i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

Taules de sons