Nasal Labiodental Sonora

 

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció total del pas de l'aire produïda pel contacte entre el llavi inferior i les incisives superiors, amb el vel del paladar separat de la paret faríngia (de manera que l'aire surt pel nas) i amb vibració de les cordes vocals.
 

Taules de sons