Nasal Palatal Sonora

Vídeo

nyàcara

canya

   

   

   

cunyo

banyar

   

tenyir

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció total del pas de l'aire produïda pel contacte entre el dors de la llengua i el paladar dur, amb el vel del paladar separat de la paret faríngia (de manera que l'aire surt pel nas) i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

Taules de sons