Nasal Palatal Sonora

Vídeo

nyap

bany

nyicris

enginy

nyu

juny

banyar

banya

renyir

dinye

ronyós

monyo

nyam-nyam

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció total del pas de l'aire produïda pel contacte entre el dors de la llengua i el paladar dur, amb el vel del paladar separat de la paret faríngia (de manera que l'aire surt pel nas) i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

nyap

bany

nyicris

enginy

nyu

juny

banyar

banya

renyir

dinye

ronyós

monyo

nyam-nyam

Taules de sons