Oclusiva Bilabial Sonora

Vídeo

bas

acaba

bic

bic

bulli

tubo

sabata

arxibisbe

subull

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció total del pas de l'aire produïda pel contacte entre llavi superior i llavi inferior, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

Taules de sons