Oclusiva Dental Sonora

Vídeo

dati

dita

duta

Diagrama articulatori

http://www.youtube.com/watch?v=8K43oQGy5So
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.
Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció total del pas de l'aire produïda pel contacte entre la part anterior de la llengua i la part interior de les incisives superiors i/o la part més anterior de la cornisa alveolar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

dati

dita

duta

Taules de sons