Oclusiva Velar Sorda

Vídeo

casa

sac

puc

tic

cura

ruc

tacar

taca

cucut

cula

maniquí

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una obstrucció total del pas de l'aire produïda pel contacte entre el postdors de la llengua i el vel del paladar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i sense vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

casa

sac

puc

tic

cura

ruc

tacar

taca

cucut

cula

maniq

Taules de sons