Vibrant Alveolar Sonora

Vídeo

rata

barra

riure

rria

rude

botzurro

enterrar

prepar

   

mir

corrut

dur

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una successió d'obstruccions molt ràpides i breus entre la part anterior de la llengua i la cornisa alveolar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

Taules de sons