Vibrant Alveolar Sonora

Vídeo

marrà

parra

irrita

sorrut

radar

riba

ruta

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una successió d'obstruccions molt ràpides i breus entre la part anterior de la llengua i la cornisa alveolar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

marrà

parra

irrita

sorrut

radar

riba

ruta

Taules de sons