Vibrant Alveolar Sonora

Vídeo

rata

rica

riba

ruta

marrà

parra

irrita

rria

sorrut

burro

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula mitjançant una successió d'obstruccions molt ràpides i breus entre la part anterior de la llengua i la cornisa alveolar, amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals.

Informació acústica

rata

rica

riba

ruta

marrà

parra

irrita

rria

sorrut

burro

Taules de sons