Vocal Anterior Alta No Arrodonida

Vídeo

i

ric

si

ira

botí

pati

viuda

negatiu

diu

ciutat

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb el dors de la llengua avançat i acostat a la part anterior de la volta palatina, amb els llavis estirats (no arrodonits), amb el vel del paladar tocant la paret faríngia i amb vibració de les cordes vocals. La boca està molt tancada.

Informació acústica

i

ric

si

ira

botí

pati

viuda

negatiu

diu

ciutat

Taules de sons