Vocal Anterior Mitjana Alta No Arrodonida

Vídeo

e

cec

déu

ei

era

lleure

paté

rei

reina

tròlei

càvec

Diagrama articulatori

Descripció del so:
S'articula amb el dors de la llengua avançat i força acostat a la part anterior de la volta palatina, amb els llavis estirats (no arrodonits), amb el vel del paladar tocant la paret faríngia amb vibració de les cordes vocals. La boca està bastant tancada.

Informació acústica

e

cec

déu

ei

era

lleure

paté

rei

reina

tròlei

càvec

Taules de sons