Jordi Mundó Blanch

JORDI MUNDÓ BLANCH

Dades de contacte Adreça Departament de Teoria  Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències SocialsFacultat d’Economia i EmpresaUniversitat de BarcelonaAvda. Diagonal, 69008034 – Barcelona
Telèfon 934029059
Fax 934021894
Despatx 4106
Correu electrònic jordimundo@ub.edu
Currículum Vitae Professor Titular d’Universitat, adscrit a l’àrea de coneixement de Filosofia Moral.Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, especialitat d’Economia Política i Sociologia, per la mateixa universitat.Autor de diversos articles, capítols de llibres i llibres sobre dues grans àrees d’interès científic:                                                                                                                                                A) FILOSOFIA I EPISTEMOLOGIA DE LES CIÈNCIES SOCIALS, entre els que es poden destacar:                                                                                                                                                  – Filosofia i epistemologia de la ciència, Ediuoc, Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 2001.- “Integración causal en la explicación científica”, Ludus Vitalis. Filosofia de Ciencias de la Vida, XIII, 24, pp. 29-54, 2005.- “Filosofia, ciencia social y cognición humana”, Papers. Revista de Sociologia, 80, pp. 257-281, 2006.

- Popper, Editorial Planeta-De Agostini, Barcelona, 2007.

- “La filosofía natural de James Clerk Maxwell”, a VV.AA., Maxwell, Editorial Planeta-De Agostini, Barcelona, pp. 96-203, 2008.

- “Jesús Mosterín. Filosofía, ciencia, racionalidad y cultura”, a Garrido, M.; Orringer, N.; Valdés, M.; Valdés, L.M. (coords.), El legado filosófico español e hispanoamericano del siglo XX, Cátedra, Madrid, 2009.

- “Particularismo epistémico, fragmentación académica e interdisciplinariedad”, Ludus Vitalis. Filosofia de Ciencias de la Vida, XIX, 2011.

 

B) FILOSOFIA POLÍTICA I MORAL, entre els que es poden destacar:

- “Los derechos del republicanismo: libertad política e identidad personal”, a Alcántara, M. (ed.), Política en América Latina. Ediciones Universidad de Salamanca, pp. 4865-4874, 2002.

- “Justicia, autonomía e identidad moral”, a Dieterlen, P. et al., Debates sobre justicia distributiva, México, DF: Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Filosóficas, pp. 23-36, 2005.

- “Autopropiedad, derechos y libertad”, a Bertomeu, M. J. et al., Republicanismo y democracia, Buenos Aires: Miño y Dávila editores, 187-208, 2005.

- “Locke y Aristóteles “, a Velasco, A. et al., Vigencia del republicanismo, UNAM, México, D.F., 2006.

- “Economics, self-ownership, and autonomy”, a Voss, Stephen; Kilinç, Berna and Irkiz, Gürol (eds.), Logic and Philosophy of Sciences, vol. 5, Philosophical Society of

Turkey, Ankara, 2007.

 

Com a investigador també ha desenvolupat activitats en diversos àmbits: membre de projectes de recerca competitius amb finançament públic; membre de la Comisión de Evaluación de Proyectos de Investigación del área de Filosofía del Ministerio de Ciencia e Innovación d’Espanya; avaluador de projectes de recerca per al Ministerio de Cultura y Educación de la República Argentina; avaluador de revistes científiques estatals i internacionals; ponent convidat a congressos científics estatals i internacionals; i traductor de l’anglès al castellà de diversos llibres científics.

 

En l’àmbit de la docència ha impartit assignatures tals com: Metodologia de les Ciències Socials, Sociologia del Coneixement, Teoria Sociològica Clàssica, Sociologia del Dret, Teories de la Justícia Distributiva, Ètica i Economia, Fonaments d’Ètica Social i Evolució Sociocultural. Així mateix, al màster de Filosofia Analítica de la Universitat de Barcelona ha impartit: La Història dels Conceptes Polítics com a Eina Auxiliar per a l’Ètica i la Filosofia Política.  També relacionat amb la docència, ha dirigit un Projecte d’Innovació Docent a la Universitat de Barcelona.

 

En l’àmbit de la gestió, ha exercit de: secretari de la Secció de Teoria Sociològica i Metodologia de les Ciències Socials del Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials; membre de la Comissió Acadèmica del mateix departament; i membre de la Comissió de Recerca de la Facultat d’Economia i Empresa.

 

Grup de recerca Grup de Recerca en Ètica economicosocial i Epistemologia de les Ciències Socials (GREECS)

Retorn al llistat de professors