Becaris/es

BECARIS
Camargo Correa, Johana Selene  Ajuts de Formació de Professorat Universitari del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (FPU)
Casola Salvatella, Silvia  Ajuts de Formació de Personal Investigador del Ministeri d’Economia i Competitivitat (FPI)
Lain Escandell, Bru  Ajuts de Formació d’Investigadors de la Generalitat (FI)
Riutort Isern, Sebastià  Ajuts de Formació de Professorat Universitari del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (FPU)
Tabea Schubert, Tinka  Ajuts de Formació de Professorat Universitari del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (FPU)
Vidu Aflorei, Ana Ajuts de Formació de Professorat Universitari del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (FPU)