Marc Pradel Miquel

MARC PRADEL MIQUEL

Dades de contacte Adreça Departament de Teoria  Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials

Facultat d’Economia i Empresa

Universitat de Barcelona

Avda. Diagonal, 690

08034 – Barcelona

Telèfon 93403 48 97
Fax
Despatx Batiscafo (ts)
Correu electrònic marcpradel@ub.edu
Currículum Vitae Marc Pradel i Miquel és professor ajudant de la Universitat de Barcelona. Els seus  temes de recerca són la governança multi-nivell, les polítiques socials en el marc de la Unió Europea, i el paper de la societat civil en la lluita contra l’exclusió social.   Anteriorment ha treballat com a investigador al Centre d’Estudis de Ciutadania i Societat Civil (CISC) de la Universitat de Barcelona entre el 2002 i el 2004. Com a membre del CISC va col•laborar en el projecte europeu EUROPUB European Public Space Observatory, projecte del 5è Programa Marc de la UE que tenia com a principal objectiu crear sistemes de control i anàlisi en la democràcia europea. Durant quatre anys ha estat membre de l’equip investigador del projecte ACRE Accomodating Creative Knowledge – Competitiveness of european metropolitan regions within the Enlarged Union, projecte del sisè Programa Marc de la UE orientat a l’estudi de les condicions per a l’emergència de l’economia creativa i del coneixement en el context de l’Europa ampliada. Participa també en  les accions coordinades KATARSIS i SOCIAL POLIS dins el setè Programa Marc de la UE.  Aquests projectes s’orienten a l’estudi de l’emergència de formes d’innovació social contra l’exclusió social per part de la societat civil.

http://www.changingcities.net

 

Grup de recerca CRIT- Creativitat, Innovació i Transformació Urbana

Retorn al llistat de professors