Ordinacions de la Universitat

Ordinacions per reformació y perpetua fundacio de la Universitat del Studi General de la ciutat de Barcelona. Barcelona: en casa de Iaume Cortey, Any 1560 (a xvij de Iuliol 1560).

L’Estudi General de Barcelona va esdevenir «Estudi General de totes les facultats» l’any 1559, quan va aconseguir la plena activitat docent. Aquell mateix any el Consell de Cent va concedir plens poders als consellers per elaborar la que es pot considerar la primera normativa de l’estudi general. Després de les ordenances publicades el 1560, es va dictar una segona normativa l’any 1596.

Foto: © CRAI Biblioteca de Reserva, Universitat de Barcelona