Membres

Lluís Payrató

Lluís Payrató

Catedràtic d'universitat
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

Pragmàtica, anàlisi del discurs, multimodalitat, lingüística aplicada.

Línies de recerca

Gramàtica, pragmàtica i anàlisi del discurs

Montserrat Adam Aulinas

Professora agregada contractada
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

Dialectologia, morfologia, canvi lingüístic, divisió dialectal, comparació català-occità

Línies de recerca

Gramàtica i dialectologia

Núria Alturo

Professor titular
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

Coherència, actes de parla, argumentació, gramàtica funcional

Línies de recerca

Gramàtica, pragmàtica i anàlisi del discurs

Pedro Álvarez de Miranda de la Gándara

Catedràtic
Universidad Autónoma de Madrid

Interessos

Lingüística, història de la llengua, lexicografia.

Línies de recerca

Història de la llengua i dialectologia

Jesús Bach Marquès

Becari predoctoral
Filologia Catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

Gramàtica, fonètica, llengua oral, didàctica de la llengua.

Línies de recerca

Gramàtica i dialectologia

Francesc Bernat Baltrons

Professor agregat contractat
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Línies de recerca

Sociolingüística

Josep Besa Camprubí

Professor agregat contractat
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

cohesió, estil, relacions de coherència, puntuació

Emili Boix Fuster

Catedràtic
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

Sociolingüística, transmissió lingüística familiar, llengües mitjanes, contacte de llengües, usos lingüístics

Línies de recerca

Sociolingüística

Andreu Bosch Rodoreda

Professor associat universitari
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

Lexicologia. Fonologia. Alguerès. Dialectologia. Edició de textos.

Sebastià Bonet Espriu

Professor emèrit
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Línies de recerca

Història de la llengua i dialectologia

Vanessa Bretxa Riera

Investigadora
CUSC
Universitat de Barcelona

Interessos

Sociolingüística, usos lingüístics, sociolingüística educativa.

Línies de recerca

Sociolingüística

Maria Cabrera Callís

Professora associada
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

Fonologia, dialectologia, alguerès

Línies de recerca

Gramàtica i dialectologia

Josefina Carrera Sabaté

Professora titular
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

Sociofonètica, fonètica contrastiva, dialectologia, prosòdia, didàctica de la fonètica, fonètica aplicada

Línies de recerca

Gramàtica i dialectologia

Pere Casanellas

Associació Bíblica de Catalunya

Línies de recerca

Història de la llengua i dialectologia

Ignasi Clemente Pesudo

Adjunct Assistant Professor
Department of Anthropology
Hunter College, CUNY

Línies de recerca

Gramàtica, pragmàtica i anàlisi del discurs

Jaume Corbera

Professor emèrit
Filologia Catalana
Universitat de les Illes Balears

Línies de recerca

Història de la llengua i dialectologia

Maria Josep Cuenca Ordiñana

Catedràtica
Universitat de València

Interessos

discurs polític, gènere, dixi, marcadors de discurs, metapragmàtica

Marta Fernández-Villanueva Jané

Professora titular
Universitat de Barcelona

Interessos

gramàtica, pragmàtica, interacció en alemany L1/L2, adquisició L2, lingüística contrastiva

Jordi Fortuny Andreu

Professor agregat
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

sintaxi generativa, semàntica formal, trets de disseny del llenguatge, models de principis, paràmetres.

Línies de recerca

Gramàtica i dialectologia

Chitsuko Fukushima

University of Niigata Prefecture

Línies de recerca

Història de la llengua i dialectologia

Lluís Gimeno Beti

Catedràtic Escola Universitària
Centre Universitari de Castelló

Interessos

història de la llengua, dialectologia, lexicologia

Ricard Herrero Aràmbul

Titular Escola Universitària
Fundación Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Interessos

Harmonia vocàlica, sistemes vocàlics, fonètica experimental, variació lingüística, canvi fonètic

Línies de recerca

Gramàtica i dialectologia

Cristina Illamola Gómez

Professora associada
Filologia hispànica
Universitat de Barcelona

Interessos

Sociolingüística, contacte de llengües, competència lingüística, assessorament lingüístic

Línies de recerca

Sociolingüística

Jesús Jiménez Martínez

Professor titular
Universitat de València

Interessos

Fonètica i fonologia, variació lingüística, canvi fonètic; català, llengües romàniques

Línies de recerca

Gramàtica i dialectologia

Maria-Rosa Lloret Romañach

Catedràtica
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

Fonologia, morfologia, variació lingüística; català, llengües romàniques.

Línies de recerca

Gramàtica i dialectologia

Isidor Marí Mayans

Interessos

Sociolingüística

Línies de recerca

Història de la llengua i dialectologia

Catalina Martínez Taberner

Professora titular universitària
Universitat de Barcelona

Àngels Massip Bonet

Professora titular universitària
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Maria Josep Marín Jordà

Professora titular
Universitat de València

Interessos

llengua oral, marcadors discursius, discurs polític, argumentació, cortesia

Violeta Martínez-Paricio

Profesora Ayudante Doctora
Departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura
Universitat Complutense de Madrid

Línies de recerca

Gramàtica i dialectologia

Pere Navarro

Professor titular
Filologia Catalana
Universitat Rovira i Virgili

Interessos

Història de la llengua, dialectologia.

Línies de recerca

Història de la llengua i dialectologia

Neus Nogué Serrano

Professora agregada
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

dixi, dixi de persona, assessorament lingüístic, sintaxi normativa, pragmàtica de la puntuació

Línies de recerca

Gramàtica, pragmàtica i anàlisi del discurs

Maria Pilar Perea Sabater

Catedràtica
Filologia catalana
Universitat de Barcelona
Anna Pineda

Anna Pineda

Investigadora Ramón y Cajal
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
Universitat de Barcelona

Interessos

Sintaxi catalana, variació sintàctica del català i les llengües romàniques, variació lingüística sincrònica i diacrònica, lingüística comparativa, ensenyament de la gramàtica

Línies de recerca

Gramàtica i dialectologia

Clàudia Pons Moll

Professora titular
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

Fonologia, morfologia, lingüística teòrica, dialectologia, fonètica i desenvolupament de recursos tecnològics per a l'ensenyament del català; català i llengües romàniques.

Línies de recerca

Gramàtica i dialectologia

Laura Puigdomènech

Direcció General de Política Lingüística
Generalitat de Catalunya

Línies de recerca

Sociolingüística

Josep Enric Ribera Condomina

Professor contractat doctor
Departament de Filologia Catalana
Universitat de València

Interessos

Gramàtica, pragmàtica i anàlisi del discurs.

Línies de recerca

Gramàtica, pragmàtica i anàlisi del discurs

Antonio Ruiz Tinoco

Catedràtic Universitat
Sophia University

Interessos

dialectologia, geografía lingüística, lexicología

Eulàlia Anna Salvat Golobardes

Professora associada
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

Sintaxi, diacronia, variació, lingüística aplicada (assessorament lingüístic i serveis editorials)

Línies de recerca

Gramàtica, pragmàtica i anàlisi del discurs

Ester Seguí Brunet

Becària predoctoral
Filologia Catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

Gramàtica, pragmàtica, Juli Vallmitjana.

Línies de recerca

Gramàtica i dialectologia

Montserrat Sendra Rovira

Professora associada
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

Sociolingüística, política lingüística, competència lingüística, sociolingüística educativa.

Línies de recerca

Sociolingüística

Beatrice Schmid

Catedràtica
Universität Basel

Interessos

anàlisi del discurs, judeo-espanyol, lexicologia

Manuel Sifre Gómez

Titular Universitat
Universitat Jaume I

Interessos

morfologia, gramàtica, lingüística descriptiva

Natxo Sorolla Vidal

Gestió d'empreses
Universitat Rovira i Virgili

Interessos

Sociolingüística, xarxes socials, usos lingüístics, demolingüística

Línies de recerca

Sociolingüística

Oliver Strunk

Professor titular
Universitat de Barcelona

Interessos

anàlisi lèxica LE, lingüística de corpus, anàlisi contrastiva L1 i LE

Rosa Maria Torrens Guerini

Professora titular
Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos
Universitat de Barcelona

Interessos

Sociolingüística, plurilingüisme familiar.

Línies de recerca

Sociolingüística

Hiroto Ueda

Titular Universitat
University of Tokyo

Interessos

lingüística computacional, cartografía, dialectologia

Esteve Valls Alecha

Professor lector
Universitat Internacional de Catalunya

Interessos

variació i canvi lingüístic, processos de desdialectalització del català, convergència i divergència lingüística en l'àmbit del català nord-occidental, estudi de l'efecte frontera, desenvolupament i aplicació de sistemes d'anàlisi dialectomètrica.

Línies de recerca

Gramàtica i dialectologia

Joan Veny

Línies de recerca

Història de la llengua i dialectologia

Francesc Xavier Vila Moreno

Catedràtic
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Línies de recerca

Sociolingüística

Eveline Wandl-Vogt

Titular Universitat
Institut für Österreichische Dialekt- und Namenlexika

Interessos

lexicologia, geolingüística, cartografia

Grup d'Estudi de la Variació