Membres

Lluís Payrató

Lluís Payrató

Catedràtic d'universitat
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

comunicació no verbal, pragmàtica, lingüística aplicada, contacte lingüístic i discurs col·loquial

Línies de recerca

Gramàtica, pragmàtica i anàlisi del discurs

Montserrat Adam Aulinas

Professora agregada contractada
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

Dialectologia, morfologia, canvi lingüístic, divisió dialectal, comparació català-occità

Línies de recerca

Gramàtica i dialectologia

Núria Alturo

Professor titular
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

Coherència, actes de parla, argumentació, gramàtica funcional

Línies de recerca

Gramàtica, pragmàtica i anàlisi del discurs

Andreu Bosch Rodoreda

Professor associat universitari
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

Lexicologia. Fonologia. Alguerès. Dialectologia. Edició de textos.

Sebastià Bonet Espriu

Professor emèrit
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Línies de recerca

Història de la llengua i dialectologia

Francesc Bernat Baltrons

Professor agregat contractat
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Línies de recerca

Història de la llengua i dialectologia

Josep Besa Camprubí

Professor agregat contractat
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

cohesió, estil, relacions de coherència, puntuació

Emili Boix Fuster

Catedràtic
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Línies de recerca

Sociolingüística

Eva Bosch Roura

Personal investigador predoctoral becari
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

fonètica, fonologia, variació dialectal, català central nord-oriental, gironí

Línies de recerca

Gramàtica i dialectologia

Maria Cabrera Callís

Professora associada
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

Fonologia, dialectologia, alguerès

Línies de recerca

Gramàtica i dialectologia

Josefina Carrera Sabaté

Professora titular
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

Sociofonètica, fonètica contrastiva, dialectologia, prosòdia, didàctica de la fonètica, fonètica aplicada

Línies de recerca

Gramàtica i dialectologia

Germà Colón Doménech

Professor emèrit

Interessos

Etimologia, lexicologia, lexicografia

Maria Josep Cuenca Ordiñana

Catedràtica
Universitat de València

Interessos

discurs polític, gènere, dixi, marcadors de discurs, metapragmàtica

Marta Fernández-Villanueva Jané

Professora titular
Universitat de Barcelona

Interessos

gramàtica, pragmàtica, interacció en alemany L1/L2, adquisició L2, lingüística contrastiva

Jordi Fortuny Andreu

Lector contractat
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

sintaxi generativa, semàntica formal, trets de disseny del llenguatge, models de principis, paràmetres.

Línies de recerca

Gramàtica i dialectologia

Lluís Gimeno Beti

Catedràtic Escola Universitària
Centre Universitari de Castelló

Interessos

història de la llengua, dialectologia, lexicologia

Ricard Herrero Aràmbul

Titular Escola Universitària
Fundación Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Interessos

Harmonia vocàlica, sistemes vocàlics, fonètica experimental, variació lingüística, canvi fonètic

Línies de recerca

Gramàtica i dialectologia

Cristina Illamola Gómez

Professora associada
Filologia hispànica
Universitat de Barcelona

Jesús Jiménez Martínez

Professor titular
Universitat de València

Interessos

Fonètica i fonologia, variació lingüística, canvi fonètic; català, llengües romàniques

Línies de recerca

Gramàtica i dialectologia

Maria-Rosa Lloret Romañach

Catedràtica
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

Fonologia, morfologia, variació lingüística; català, llengües romàniques.

Línies de recerca

Gramàtica i dialectologia

Catalina Martínez Taberner

Professora titular universitària
Universitat de Barcelona

Àngels Massip Bonet

Professora titular universitària
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Maria Josep Marín Jordà

Professora titular
Universitat de València

Interessos

llengua oral, marcadors discursius, discurs polític, argumentació, cortesia

Neus Nogué Serrano

Professora agregada contractada
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

dixi, dixi de persona, assessorament lingüístic, sintaxi normativa, pragmàtica de la puntuació

Línies de recerca

Gramàtica, pragmàtica i anàlisi del discurs

Maria Pilar Perea Sabater

Professora titular
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Clàudia Pons Moll

Professora titular
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

Fonologia, morfologia, lingüística teòrica, dialectologia, fonètica i desenvolupament de recursos tecnològics per a l'ensenyament del català; català i llengües romàniques.

Línies de recerca

Gramàtica i dialectologia

Antonio Ruiz Tinoco

Catedràtic Universitat
Sophia University

Interessos

dialectologia, geografía lingüística, lexicología

Carles Royo Bieto

Personal investigador predoctoral
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

sintaxi, règim verbal, verbs psicològics, semàntica i estructura argumental

Eulàlia Anna Salvat Golobardes

Predoctoral contractada
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Interessos

Sintaxi, diacronia, variació, lingüística aplicada (assessorament lingüístic i serveis editorials)

Línies de recerca

Gramàtica, pragmàtica i anàlisi del discurs

Montserrat Sendra Rovira

Personal investigador predoctoral becari
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Línies de recerca

Sociolingüística

Beatrice Schmid

Catedràtica
Universität Basel

Interessos

anàlisi del discurs, judeo-espanyol, lexicologia

Manuel Sifre Gómez

Titular Universitat
Universitat Jaume I

Interessos

morfologia, gramàtica, lingüística descriptiva

Oliver Strunk

Professor titular
Universitat de Barcelona

Interessos

anàlisi lèxica LE, lingüística de corpus, anàlisi contrastiva L1 i LE

Hiroto Ueda

Titular Universitat
University of Tokyo

Interessos

lingüística computacional, cartografía, dialectologia

Esteve Valls Alecha

Associat universitari
Filologia catalana

Interessos

variació i canvi lingüístic, processos de desdialectalització del català, convergència i divergència lingüística en l'àmbit del català nord-occidental, estudi de l'efecte frontera, desenvolupament i aplicació de sistemes d'anàlisi dialectomètrica.

Línies de recerca

Gramàtica i dialectologia

Francesc Xavier Vila Moreno

Professor titular
Filologia catalana
Universitat de Barcelona

Línies de recerca

Sociolingüística

Eveline Wandl-Vogt

Titular Universitat
Institut für Österreichische Dialekt- und Namenlexika

Interessos

lexicologia, geolingüística, cartografia

Grup d'Estudi de la Variació