Corpus i Materials

Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB)

El CCCUB és un arxiu de corpora que ha estat confegit per a l’estudi de la variació dialectal, social i funcional en la llengua catalana oral contemporània.
La major part dels materials del CCCUB han estat publicats inicialment en paper i en suport digital, i posteriorment se n’ha facilitat l’accés en línia a través del Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. La pàgina www.ub.edu/cccub és un índex dels materials del CCCUB, tant els que només estan disponibles en paper i CD/DVD com els que també són accessibles en línia. En el cas dels materials publicats en línia, el web enllaça directament amb la pàgina del Dipòsit on es pot trobar el text corresponent.
El CCCUB conté quatre corpus independents. Tres d’aquests corpus s’han confegit per a l’estudi de la variació funcional i sociocultural en l’àrea del català central (Corpus Oral de Conversa Col·loquial, Corpus Oral de Registres i Corpus de Varietats Socials); el quart té per objecte d’estudi la variació geogràfica en tot el domini lingüístic català (Corpus Oral Dialectal).
 

Grup d'Estudi de la Variació