Contacte

  • Gestió Acadèmica
  • Afers Generals i Accés
    Travessera de les Corts, 131-159 (Pavelló Rosa)
  • 08028 Barcelona
    Telèfon: 934 021 753
  • Fax: 934 021 750
  • sicue@ub.edu

SICUE (Curs 2024 -2025)

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD SICUE
DEL 19 DE FEBRER AL 4 DE MARÇ

SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) és un programa de mobilitat acadèmica establert per la CRUE Universidades Españolas

Descarrega la infografia

Per tal de millorar la qualitat de l'educació i en benefici dels estudiants, les universitats espanyoles estableixen sistemes que afavoreixen la mobilitat dels estudiants promocionant el desenvolupament de programes d'intercanvi.

Per tal de fer realitat aquesta mobilitat entre centres universitaris de Espanya, els Rectors de les universitats espanyoles van signar un conveni marc per l'establiment d'un programa de mobilitat entre universitats espanyoles, el qual es regula pel "Sistema d'intercanvi entre centres universitaris espanyols" - SICUE -, document elaborat per la CRUE Universidades Españolas inspirant-se en l'experiència del programa Erasmus de la Unió Europea.

Mitjançant aquest programa, els estudiants d'universitats espanyoles poden realitzar part dels seus estudis en qualsevol de les altres universitats espanyoles amb les que el seu centre tingui establert conveni, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular.

 

Condicions de participació

En el marc del SICUE, les universitats espanyoles signen acords bilaterals ens els que es determinen les titulacions, els mesos d'intercanvi i el nombre màxim d'estudiants a intercanviar-se recíprocament.

Si estudies a la UB i estàs interessat en participar en el programa SICUE, pots informar-te a través del teu centre o pots consultar el nombre de places disponibles

És important tenir en compte que, atès que els acords bilaterals determinen el temps d'estada a la universitat de destí, hauràs d'estar-te el temps que la plaça tingui assignat (vegeu la convocatòria).

Una vegada publicada la resolució, s'obrirà un termini de 10 dies per reclamacions i renúncies a la plaça atorgada. .En el cas que decideixis renunciar a la plaça d'intercanvi has de comunicar-ho a la secretaria d'estudiants i docència del teu centre omplint el document de renúncia. La no presentació de la renúncia s'entendrà com a acceptació de la plaça.

Un cop obtinguda la plaça, hauràs d'emplenar l'acord acadèmic.

 

Informació per als estudiants d'altres universitats

Si estàs matriculat en un ensenyament de qualsevol universitat espanyola amb les que la Universitat de Barcelona ha signat acords, has d'informar-te a la teva universitat del procediment i terminis, així com dels requisits necessaris per participar-hi.

Títol de la taula 1
Diagrama

Del 19 de febrer al 4 de març

 

Si reuniu els requisits de la plaça ofertada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol·licitud de mobilitat

 

 

 

 

3 d' abril

 

 

Disposes fins el 19 d'abril (inclòs) per reclamar o renunciar a la plaça

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolució

 

 

 

Per al curs 2024-2025 no està previst que es convoqui aquesta beca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beca SENECA

 

 

 

Abans de la matrícula

 

Emplenar aquest document

 

 

 

 

 

 

 

Acord acadèmic

 

 

 

Cap al mes de setembre

 

matrícula en el centre de la UB en els terminis fixats per la secretaria

 

 

 

 

 

Matrícula

 

 

 

Incorporació a la universitat de destí
excel HUBc BKC