Ajuts per terceres llengües a l'EIM. Convocatòria

Convocatòria d'ajuts per a fer cursos de terceres llengües a l'Escola d'Idiomes Moderns de la UB, curs 2023/24 [+]

Aquesta convocatoria va adreçada a:

  • estudiants de Grau de la Universitat de Barcelona.
  • estudiants de centres adscrits que apliquen preus públics: l'Institut Nacional d'Educació Física de catalunya (INEFC) i l'Insititut de Seguretat de Catalunya.

Objecte:

Contribuir a les despeses dels cursos d’idiomes dels estudiants de Grau, amb la finalitat d’impulsar que aquests n’assoleixin uns coneixements adequats que els permetin completar la seva formació acadèmica. Aquests ajuts són complementaris amb els que pugui convocar l’AGAUR per promoure la formació i l’acreditació de les terceres llengües.

L’import dels ajuts, amb l’import màxim que s’estableix per a cada modalitat, estarà destinat a contribuir a la despesa del cost del curs segons es detalla a la taula següent:

Ordre de priorització

Modalitat de BKUB

Ajut

Descripció

1

Curs d’acreditació de nivell MECR (anglès, francès, alemany o italià) anual de qualsevol format fins al nivell B2

156 €

Ajut exclusiu per l’alumnat que tingui concedit “L’ajut a estudiants que tinguin concedida una beca Equitat o una beca de caràcter general per a estudis post obligatoris en el curs 2022-2023 per a la realització de cursos de terceres llengües durant el curs 2023-2024” (PARLA3) de l’AGAUR

2

Curs d’acreditació de nivell MECR (anglès, francès, alemany o italià) anual de qualsevol format i nivell

410 €

 

3

Cursos de 40 i 50 hores de qualsevol nivell i format amb examen final

110 €

 

 

Els cursos de formació i superació de coneixements de terceres llengües s'han de dur a terme en el període comprès entre l'1 de setembre de 2023 i el 31 d'agost de 2024

Termini de presentació de sol.licituds de 15 de desembre de 2023 al 16 de setembre de 2024