Ajuts per a terceres llengües EIM. Resolucions

Resolucions

Aquesta convocatòria es publicarà a la seu electrònica de la UB i els Centres de la UB procuraran la seva màxima difusió.

Un cop publicada la resolució de concessió de l'ajut, els estudiants beneficiaris disposaran d'un termini de 7 dies naturals per cursar l'acceptació, a través de la pàgina web www.becas-santander.com