Ajuts per terceres llengües a l'EIM. Sol·licitud

Procediment per sol·licitar l'ajut

  • Emplenar i confirmar els dos formularis (UB i Becas Santander)

avisOBLIGATORI emplenar i confirmar els dos formularis. En cas contrari, restaran excloses del procediment.