Ajuts de matrícula pel Màster Astrofísica, Física Partícules i Cosmologia. Convocatòria

Ajuts de matrícula per estudiants del Màster en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia per al curs 2018-2019.

Resolució del vicerector de Política Docent i Lingüística de la Universitat de Barcelona de 3 de setembre de 2019, de conformitat amb les previsions de l'Estatut de la UB per la que s'aproven les bases que haurà de regir la concessió de 6 borses d'ajuts de matrícula per estudiants del Màster en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia [+]

Objecte:

Les bases de la resolució regulen la convocatòria de 6 ajuts de matrícula per al curs 2018-2019 adreçats a estudiants del Màster en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia.

La dotació econòmica total de la convocatòria és de 11.200€ Aquesta dotació total es repartirà de la següent manera:

- Dos ajuts per l'import total de la matrícula, fins un màxim de 60 crèdits matriculats per primera vegada, al preu corresponent a estudiants comunitaris.
- Quatre ajuts per l'import del 50% de la matrícula, fins un màxim de 60 crèdits matriculats per primera vegada, al preu corresponent a estudiants comunitaris.

Termini de presentació del 3 al 21 de setembre de 2018.