Ajuts de matrícula pel Màster Astrofísica, Física Partícules i Cosmologia

La vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística de conformitat amb les previsions  dels Estatuts de la Universitat de Barcelona (UB) i amb data de 3 de setembre de 2018, ha aprovat les bases que hauran de regir la concessió de 6 borses d’ajuts de matrícula per estudiants del Màster en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia.


Ajut que convoca la Universitat de Barcelona adreçat als estudiants del Màster en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia.