Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Instruccions benvinguda

 

Itinerari 1: Si sou tutor/a de treballs de recerca de Batxillerat.

 

1. Creeu l’usuari amb el vostre nom i un correu electrònic (preferentment xtec) a l'apartat "Accés usuaris" (Crea un compte nou). Si ja heu participat en altres edicions podeu entrar amb el vostre usuari o el podeu recuperar si l’heu oblidat. 

2. L’administrador us validarà i rebreu la confirmació al vostre correu electrònic. 

3. Clicant l’enllaç rebut podreu crear la vostra contrasenya personal que us permetrà l’accés al portal FORCES. 

4. Un cop accediu amb el vostre usuari i contrasenya, podreu donar d’alta els alumnes (només en els períodes habilitats per a la presentació de sol·licituds) i indicar la seva demanda clicant a "Afegir alumnat (tutor/a TR)". 

5. En finalitzar cada període de presentació de sol·licituds, l'administrador adjudicarà els projectes de recerca a l'alumnat d'acord amb les normes establertes. 

6. Un cop les adjudicacions estiguin fetes, ambdós (investigador/a UB i tutor/a TR) rebran un correu indicant les dades de contacte i podran començar la col·laboració. 

7. Els/les alumnes no assignats/des en primera demanda podran sol·licitar, a través del seu tutor/a i seguint el mateix procediment, alguna de les propostes que tingui places disponibles. 

 

:: Instruccions per crear compte usuari com a tutor/a de TR

:: Instruccions per afegir alumnat i demanar projecte

 

 

Itinerari 2: Si sou professorat UB o investigadors d'un grup de recerca

 

1. Creeu l’usuari amb el vostre nom i un correu electrònic a l'apartat "Accés usuaris" (Crea un compte nou). Si ja heu participat podeu entrar amb el vostre usuari o el podeu recuperar si l’heu oblidat.

2. L’administrador us validarà i rebreu la confirmació al correu indicat.

3. Clicant l’enllaç rebut podreu crear la vostra contrasenya personal que us permetrà l’accés i podreu afegir la vostra proposta.

4. Afegiu la vostra proposta de recerca indicant quants estudiants podeu acollir (podeu consultar els models d’exemple a la part inferior d’aquesta pàgina)Aquest pas es fa clicant el botó "Afegir proposta de recerca (PDI-UB)". El camp referent al títol de la recerca o tesi doctoral són optatius.

5. Els estudiants interessats valoraran les propostes i manifestaran l’interès de col·laboració mitjançant els seus tutors.

6. S’acceptaran les propostes i es vincularan a través de l'IDP-ICE.

7. Quan les parelles estiguin assignades, rebreu un correu informant-vos, i facilitarem la vostra adreça de contacte per començar la col·laboració.


 

:: Instruccions per crear compte usuari com a PDI UB

:: Instruccions per crear una nova proposta de recerca com a PDI UB

 


(*) MODELS DE PROPOSTA DE TREBALL DE RECERCA. INDICACIONS A TENIR EN COMPTE

 

1. Una proposta amb un títol engrescador i clar motivarà els alumnes a triar la vostra recerca

2. Us recomanem adequar el contingut i el llenguatge de la vostra proposta per tal que sigui entenedora als alumnes de secundària.

3. L’explicació del vostre projecte ha d’indicar clarament quina seria la tasca que els alumnes faran, intentant concretar-la el màxim possible o bé deixant-la oberta a adaptar-se a les demandes de l'alumnat si és possible.

4. Definir paraules clau sobre el contingut de la recerca i sobre la metodologia de treball ajudarà a que els alumnes escullin més fàcilment i de manera adequada la seva recerca.

 

EXEMPLE 1:

 

Els drets de la dona i la lluita per la seva igualtat. Vols investigar sobre la reivindicació dels drets d’igualtat de la dona i la seva evolució?

 

Quan les dones han lluitat pels seus drets han hagut d’enfrontar-se a reptes i desafiaments al llarg de la història. Volem descobrir quines reivindicacions i fets històrics han marcat aquesta lluita per la seva igualtat. Analitzarem diferents punt de vista a través de pel·lícules, novel·les i sèries de televisió. Analitzarem també la lluita dels drets de la dona a un país o continent i com s’ha reflectit en el món literari o audiovisual.

Paraules clau relacionades amb el contingut: dona, literatura, cinema, televisió.

 

Paraules clau relacionades amb la metodologia: crítica, lectura, anàlisi bibliogràfic, anàlisi cinematogràfic

 

EXEMPLE 2:

 

Quin tractament donen els mitjans de comunicació als descobriments biològics? Vols analitzar la presencia de la bioètica en els diaris i telenotícies?

 

L’ètica determina la rectitud i el sentit de la conducta humana, segons uns principis normatius dels quals es deriven uns deures i unes obligacions. La bioètica aborda els problemes morals relacionats amb la vida de les persones, dels éssers vius o del medi ambient. Proposem fer una anàlisi de la presencia en els mitjans de comunicació de temes relacionats amb la bioètica (l’eutanàsia com a voluntat anticipada, la condició finita de la vida i el seu allargament, reproducció humana i inici de la vida, la manipulació genètica, respecte a la diversitat cultural i la salut, la investigació amb animals…). Facilitarem el contacte amb el grup de recerca sobre bioètica i comitè d'ètica assistencial de la nostra facultat.

 

Paraules clau relacionades amb el contingut: bioètica, filosofia, ètica, mitjans de comunicació

 

Paraules clau relacionades amb la metodologia: anàlisi, lectura

 

EXEMPLE 3:

 

Saps de quins minerals i roques estan fetes les parets de la teva localitat o del teu barri? D’on venen? Podríem esbrinar de quin lloc provenen els materials de les construccions més antigues?

 

Els minerals i les roques estan presents i visibles en moltes de les construccions del nostre entorn. Es poden identificar a partir dels materials, comparar-los entre ells i relacionar-los amb  la data de la construcció de les edificacions. Es proposa delimitar una zona d’estudi i, a partir d’un mostreig dels edificis, identificar, descriure morfològicament i aproximar-se als percentatges dels diversos materials. Si és possible, se n’estudiarà les possibles procedències d’acord amb la litologia i els possibles jaciments minerals.

 

Paraules clau relacionades amb el contingut: mineralogia, litologia, jaciments minerals, construccions, edificació

 

Paraules clau relacionades amb la metodologia: identificació, mostreig, càlcul de proporcions, estudi de camp