Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Preguntes freqüents (F.A.Q)

- Pot inscriure’s un alumne directament? - No. Cal que el seu tutor-a l’inscrigui en l’aplicatiu omplint tots els camps que es demanen.
 

- Es pot demanar un projecte per a dos/dues alumnes que vulguin fer el treball de recerca junts? - Sí, s’accepten treballs de recerca realitzats conjuntament per dos/dues alumnes. Per sol·licitar-ho caldrà fer-ho constar a l’apartat d’observacions quan s’introdueixen les dades.
 

- No apareix el Departament o Facultat que podria assessorar els meus alumnes - El projecte FORCES busca connectar professorat, departaments, grups d’investigadors o doctorands que consideren interessant establir una col·laboració entre l’alumnat de secundària que està pensant en realitzar un treball de recerca sobre un tema determinat, per aquest motiu solament apareixen els que poden participar-hi.

 

- Quin grau de col·laboració caldrà establir entre universitat i centre de secundària? - Cada equip col·laboratiu pactarà quin serà el grau de cooperació i establirà els acords que mútuament beneficiïn ambdues parts. Aquests acords quedaran enregistrats en el document facilitat per l’equip de l’IDP-ICE UB.

 

- Caldrà fer moltes reunions presencials? - Les que acordin cada equip i que quedaran recollides en el full d'acords i memòria. Ells mateixos decidiran la periodicitat, la manera de comunicar-se i de funcionar que vagi bé per a la seva tasca. Sí que caldrà fer una primera reunió presencial i una de tancament.

 

- Quins avantatges obtindré com a professorat UB - investigador? - Per al professorat que realitzi la col·laboració amb l'alumnat s’ha elaborat una certificació que reconeix que es participa en un projecte d'innovació educativa i transferència del coneixement. Aquest certificat és únic, amb independència del nombre d'alumnes als que s'ha assessorat, i s'emet a principis de l'any següent al de realització de la col·laboració. Cal no oblidar que el principal avantatge hauria de ser la millora dels treballs de recerca així com el vincle de col·laboració que l’estudiant pugui establir amb la Universitat.

 

- Quina durada té el període de col·laboració? - Està previst que aquest període de col·laboració funcioni mentre l’alumnat estigui preparant i elaborant el treball de recerca. Habitualment el període de treball fluctua entre febrer i desembre amb lliure organització d'ambdues parts.

 

- Cal mantenir un mínim de temps la col·laboració dins del projecte? - No hi ha un període mínim, però sí que es demana que una vegada establert el compromís de col·laboració es mantingui mentre duri el procés d’elaboració del treball de recerca.

 

- Existeix alguna limitació quant a publicacions, accés a premis, etc? - Hi ha total llibertat de presentar els treballs de recerca a convocatòries de premis de qualsevol institució. Des del programa FORCES es promourà l’accés a les diferents convocatòries de premis o reconeixements que puguin aparèixer. En el treball caldrà fer constar la col·laboració així com la participació en el programa FORCES incloent la referència i el logo del programa en el treball. La propietat del treball serà exclusivament de l’alumnat que l’elabori.

 

- Quins documents hauré de presentar, si soc tutor/a de TR de batxillerat, al projecte FORCES? - Els tutors o tutores de treballs de recerca de batxillerat hauran d’aportar dos documents en dues fases diferents.
Fase 1 – Inscripció de l’alumnat: en el moment de fer-ne la inscripció al projecte FORCES s’han de lliurar els certificats de notes d’ESO de l’alumnat pel que es sol·licita projecte de recerca.
Fase 2 – Un cop s’hagi assignat projecte de recerca a l’alumnat: en el termini establert s’ha de complimentar i lliurar el document d’acords, que s’emplena conjuntament amb el professor/investigador de la UB, a l’adreça idp.forces@ub.edu.

 

- Quins documents hauré de presentar, si soc PDI a la UB, al projecte FORCES? - El Personal Docent i Investigador (PDI) haurà d’aportar dos documents en dues fases diferents.
Fase 1 – Un cop s’hagi assignat alumne/a de batxillerat al seu projecte de recerca: en el termini establert s’ha de complimentar i lliurar el document d’acords, que s’emplena conjuntament amb el tutor de TR de l’alumne/a, a l’adreça idp.forces@ub.edu.
Fase 2 – Un cop finalitzat l’assessorament i col·laboració amb l’alumne/a de batxillerat: s’ha de fer arribar a l’adreça idp.forces@ub.edu el document de memòria i avaluació abans del 15 de desembre de l’any en curs.

 

- Quins són els criteris d’assignació de propostes? - Es tindrà en compte a l’hora d’assignar les vinculacions la nota mitjana de l’ESO de l’alumne/a. En cas d'igual nota es tindrà en compte la data i hora d’inscripció al projecte. 

 

- No puc accedir, com a tutor/a de TR, al meu compte del portal FORCES o em diu que està no activat o bloquejat. - Mentre durin els períodes d'assignació (mireu calendari) els comptes dels tutors i tutores de TR romandran desactivats. Un cop passat aquest període tornaran a estar actius i els tutors i tutores de TR podran entrar a consultar o modificar les demandes dels seus alumnes. 

 

- No puc accedir, com a tutor/a de TR, al meu compte del portal FORCES i em diu que aquest compte no existeix. - Els comptes del portal FORCES caduquen als 3 anys d'inactivitat. Si portes més de 3 anys sense fer servir el teu compte FORCES aquest s'ha eliminat, caldrà que et creïs un compte nou (veure instruccions de benvinguda)

 

- No trobo el full d'acords i memòria. - El full d'acords només es pot descarregar si entreu, amb el vostre usuari i contrasenya, com a tutor/a de TR o com a personal docent investigador (PDI) de la UB.