Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Aconseguir la felicitat segons els clàssics grecs i romans

Què us proposem fer?: 
Anàlisi de la filosofia platònica, aristotèlica, epicúria i estoica per veure com donen resposta a la pregunta per la felicitat humana.
Descripció de la recerca: 

Els filòsofs grecs i romans van tractar de donar resposta a la pregunta: en què consisteix la felicitat humana? La investigació estaria centrada a veure quines respontes s'han donat a aquesta pregunta a través de l'anàlisi de la filosofia platònica, aristotèlica, epicúria i estoica.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
3
Nom del grup de recerca: 
STAGEIRA
Paraula clau: 
ètica clàssica
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat