Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Actituds sobre la Planificació de decisions anticipades en salut mental

Títol de la recerca: 
Actituds sobre la Planificació de decisions anticipades en salut mental
Títol de la tesi: 
Actituds sobre la Planificació de decisions anticipades en salut mental
Què us proposem fer?: 
Valorar les actituds vers a la planificació de decisions anticipades en salut mental en la població general adulta a partir d'un estudi d'enquesta.
Descripció de la recerca: 

El respecte als drets de les persones amb discapacitat és una estratègia transversal en molts països d'arreu del món d'ençà que la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) de Nacions Unides va ser aprovada l'any 2006. La CDPD suposa un canvi important en els drets humans per a les persones amb problemes de salut mental i el seu propòsit és promoure, protegir i assegurar les condicions d’igualtat i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat, i promoure el respecte de la seva dignitat. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) conscient de la importància de fer complir els acords aprovats a la convenció ha creat una iniciativa anomenada QualityRights per ajudar a promoure els drets de les persones amb problemes de salut mental i millorar la qualitat de l'atenció en salut mental que reben.

A Espanya, l'Estratègia de Salut Mental del Sistema Nacional de Salut del Ministeri de Sanitat proposa, en la seva primera línia estratègica, l'objectiu general de garantir l'exercici dels drets d'autonomia i vida independent i en concret, com un dels seus objectius específics establir procediments que facilitin la planificació anticipada de decisions davant d'una situació d'incapacitat transitòria per prendre decisions. En concret a Catalunya, la tercera línia estratègica del Pla Integral d'Atenció a les Persones amb Trastorn Mental i Addiccions 2017-2019 estableix que les persones que pateixen un problema de salut mental estan subjectes a drets. Els seus drets fonamentals són idèntics als drets de la resta dels ciutadans i, per tant, la seva defensa i protecció s'han d'incorporar a tota la intervenció pública i de prestació de serveis. Per la qual cosa, es considera necessari dur a terme actuacions per garantir els drets i deures de les persones amb problemes de salut mental perquè puguin exercir-los com a subjectes actius de dret, i a la vegada promoure accions que contribueixin a la seva participació i empoderament.

L'ús d'una planificació de decisions anticipades (PDA) en salut mental es considera una eina necessària per donar compliment al manat de la CDPD, ja que el seu ús limita les decisions per substitució, alienes a la voluntat de la persona. La PDA es concreta en un document que permet a la persona usuària dels serveis de salut mental expressar les seves preferències de tractament quan en un futur aquesta es trobi en una situació d'incapacitat transitòria per prendre decisions a causa de una crisis de salut mental. En aquest sentit, la PDA és consistent amb el principi d'empoderament, autodeterminació i recuperació en salut mental centrada a la persona que proposa l’OMS. La PDA contribueix a millorar l'autonomia de les persones amb problemes de salut mental, el benestar, redueix el nombre d’hospitalitzacions i la seva durada de i millora la relació terapèutica. No obstant això, la implementació a la pràctica clínica de la PDA progressa lentament. Aquesta lenta implementació, en part, es deu a la manca de familiaritat i coneixement per part dels professionals de la salut, de les persones amb problemes de salut mental i del seu cercle de suport afectiu.

Aquest projecte de recerca aborda el repte d'incorporar la perspectiva dels drets humans a l'atenció a la salut mental a través de la implementació de la PDA.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
GEIMAC
Paraula clau: 
Salut mental
Planificació de decisions anticipades
trastorn mental greu
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
3. Salut i benestar
10. Reducció de les desigualtats